Nickel Telescope Images, Created by Elinor Gates

M20 - Triffid Nebula

M11 - Wild Duck Cluster

M15 - Globular Cluster

M16 - Eagle Nebula

M57 - RIng Nebula

NGC 7009 - Saturn Nebula

M92 - Globular Cluster

M101 - Pinwheel Galaxy

NGC 5866 (M102?) - Spindle Galaxy

M17 - Swan or Omega Nebula

NGC 6826 - Blinking Planetary Nebular

M27 - Dumbbell Nebula

NGC 7008 - Fetus Nebula